Monthly Archives: June 2017

Presentació del Projecte Xarxes a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat

Es presenta Xarxes, un projecte per al conjunt del Baix Llobregat i l’Alt Penedès. El 8 de juny, a les 10 h, coincidint amb els actes entorn al Dia Internacional dels Arxius, es presentarà el projecte XARXES a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat

La presentació anirà a càrrec del Centre de Visió per Computador i del Centre d’Estudis Demogràfics i comptarà amb la presència del director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni Cultural, l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat i el conseller de cultura del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

El projecte “Xarxes: tecnologia i innovació ciutadana en la construcció de xarxes socials històriques per a la comprensió del llegat demogràfic” és l’extensió al conjunt de la comarca del Baix Llobregat i de l’Alt Penedès del projecte “Eines i procediments per a la informatització massiva de les fonts històriques de població”, iniciat amb els padrons municipals d’habitants de Sant Feliu de Llobregat.

El projecte utilitza les tecnologies de visió per ordinador que permeten desenvolupar programes de reconeixement massiu de caràcters de lletra manuscrita i mecanoscrita per fer possible una transcripció automàtica o semiautomàtica dels documents digitalitzats. Simplificant molt, es tracta de fer que les màquines sàpiguen llegir documents mecanoscrits, manuscrits o d’altra tipologia. Aquesta transcripció facilita la construcció de cercadors onomàstics electrònics aplicats als padrons històrics permetent posar a l’abast dels usuaris un gran volum d’informació i dades, a les quals, per la seva complexitat o laboriositat, no tothom pot tenir accés. D’aquesta manera, en aquest  projecte, s’alien la innovació tecnològica, la demografia, la informació en general, i els documents d’arxiu, en particular. Un exemple de confluència de la tecnologia amb les humanitats i el patrimoni documental.

La iniciativa ha dut a terme un model d’innovació social, implicant els ciutadans de manera activa en el projecte. Així, diversos ciutadans de Sant Feliu han col·laborat en el procés de transcripció. D’aquesta manera habitants dels diferents municipis de la comarca podran participar en les transcripcions dels padrons dels seus municipis a través d’una plataforma col·laborativa per Internet (crowdsourcing).

Xarxes és una recerca d’interès general duta a terme en un escenari local i comarcal que disposa del suport del programa de finançament RecerCaixa de la present convocatòria.

En aquest projecte l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat oferirà la seva expertesa i el seu suport als municipis que es vulguin afegir a la iniciativa per tal de construir digitalment una xarxa social històrica de la població del Baix Llobregat.

Podeu llegir la notícia al web: Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC) de la Generalitat de Catalunya: http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_llobregat/detall/Presentacio_Projecte_xarxes