Projecte EINES

 

El projecte XARXES preten ser la continuació del projecte EINES, otorgat a la convocatòria Recercaixa 2014.

EINES: Eines i procediments per a la informatització massiva de les fonts històriques de població

INVESTIGADORS PRINCIPALS:

  • Josep Lladós Canet (Centre de Visió per Computador)
  • Albert Esteve Palós (Centre d’Estudis Demogràfics)

RESUM

El projecte EINES aplega investigadors en visió per computador i en demografia històrica per desenvolupar instruments i procediments que facilitin la informatització massiva de les fonts demogràfiques del passat, orientada a la construcció de bancs de dades d’us públic i a la millora de la consulta de documents dels arxius. Investigadors en visió per computador proporcionaran eines informàtiques de reconeixement d’imatges per al tractament dels arxius digitalitzats; investigadors en demografia històrica facilitaran, entre altres, la construcció d’eines analítiques per generar genealogies i establir trajectòries individuals i familiars. El projecte definirà nous productes i serveis per accedir de manera universal,  àgil i pràctica a través d’Internet als artefactes digitals i continguts dels arxius històrics. Es fomentarà la participació ciutadana en la construcció i validació dels bancs de dades, popularitzant l’accés als arxius, fent-los atractius a tothom i permetent reconstruir memòries històriques familiars. Com pilot, s’utilitzaran els padrons de 1828 a 1930 de Sant Feliu de Llobregat, ja digitalitzats per l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. El projecte s’alinea amb els reptes europeus en recerca i innovació en humanitats digitals.