XARXES

Tecnologia i innovació ciutadana en la construcció de xarxes socials històriques per a la comprensió del llegat demogràfic

NETWORKS: Technology and citizen innovation for building historical social networks to understand the demographic past

 

Accés al cercador de la xarxa de padrons històrics (click aquí)