Game of Crowds

El projecte 

Game of Crowds és un projecte de recerca que busca crear experiències digitals innovadores dirigides a compartir la memòria col·lectiva de les comunitats actuals sobre la història de les comunitats del passat des de la combinació de la demografia històrica, la visió per computador i la participació ciutadana.  

Objectius 

 • Fomentar la participació ciutadana a la recuperació i digitalització del patrimoni cultural  
 • Accés universal i digital al patrimoni cultural dels arxius històrics  
 • Desenvolupar eines digitals innovadores que integren paradigmes i tecnologies facilitadores i disruptives per a la divulgació del coneixement històric 

Activitats 

Game of Crowds ha desenvolupat un conjunt d’experiències interactives que obren la possibilitat de la participació de la ciutadania en dos eixos: 

 1. La ciutadania com element actiu en la producció de coneixement (dades) que descriuen les comunitats i contextos del passat. Això ha estat possible gràcies a: 
 • El desenvolupament d’eines de crowdsourcing gamesourcing per a la transcripció i validació dels arxius demogràfics.  
 • Videojoc caça paraules per la validació de transcripcions automàtiques. Descarrega’t el videojoc aquí.  
 • Mobilització ciutadana per a la transcripció de documents d’arxius històrics i incorporació d’arxius naturals (fotografies, records, anècdotes, històries, etc.) sobre els seus avantpassats o la història local, que s’afegeixen a la informació ja extreta dels documents demogràfics.  
 1. La ciutadania com a consumidora de narratives construïdes amb coneixement històric. 
 • Videojoc “Bot talker”, xatejant amb la història. Descarrega’t el videojoc aquí.  
 • Jocs en línia xarxes socials: 
 • “Misteris i padrons” 
 • “Enigmes i cognoms” 

Aquest projecte ha estat finançat per la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya, sota la convocatòria d’ajudes pel foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació.  

Convocatoria FECYT