PLACES

Les diferents localitats i experiències ciutadanes que s’estan incorporant al projecte es mostren en en següent mapa: