Crida de voluntaris: Projecte Xarxes a Corbera de Llobregat

El projecte XARXES, promogut pel Centre de Visió per Computador i el Centre d’Estudis
Demogràfic (ambdós centres de la Universitat Autònoma de Barcelona), amb la col·laboració
de l’Arxiu Comarcal de Baix Llobregat i l’Arxiu Municipal de Corbera de Llobregat, inicia les
transcripcions dels padrons municipals de Corbera de Llobregat del període de 1843 a 1955.
L’objectiu del projecte XARXES és desenvolupar tècniques informàtiques per a construir xarxes
socials històriques a partir de la vinculació dels habitants registrats en els padrons i en d’altres
fonts de població de localitats veïnes. Com a resultat, es convertirà el patrimoni històric
demogràfic en actiu digital, promovent una reinterpretació de la història des d’una òptica
individual. Una millor comprensió del nostre passat servirà per fomentar la innovació present i
futura.
El dilluns 27 de novembre, a les 19 hores, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat es farà una
reunió formativa per a totes aquelles persones que vulguin participar com a voluntaris en la
fase de transcripció dels padrons municipals mitjançant una plataforma col·laborativa a través
d’Internet.
Per confirmar l’assistència i formar part dels voluntaris de la transcripció dels padrons
municipals de Corbera de Llobregat, adreceu-vos a:

Nuria Fusalba, arxivera municipal (nfusalba@corberadellobregat.cat)
O bé a l’Arxiu Municipal de Corbera de Llobregat, de dilluns a divendres de 8 a 15h.
Telf. 93 650 02 11 (extensió 2072)

Per més informació sobre el projecte Xarxes: http://dag.cvc.uab.es/xarxes/